ПЕРИОДОНТОЛОГИЯ

AIRFLOW®

 • AIRFLOW® позволява по-голяма супрагингивална видимост за откриване на зъбен камък.
 • AIRFLOW® с прах PLUS е доказано безопасен за твърди и меки тъкани
 • Прахът AIRFLOW® PLUS намалява кървенето при пациентите с времето.
 • Прахът AIRFLOW® PLUS отстранява изцяло биофилма в супра- и субгингивалните области, елиминирайки нуждата от прекален брой инструменти.
 • AIRFLOW® с прах PLUS помага да се запази целостта на дентина и цимента.

PERIOFLOW®

 • PERIOFLOW® е ключов фактор за поддържане на остатъчните джобове след периодонтално лечение
 • PERIOFLOW® допринася за намаляване на кървенето при сондиране (BOP), дълбочината на периодонтално сондиране (PPD) и болката, когато се използва при поддържаща периодонтална терапия (SPT).
 • Той запазва цимента и дентина по време на поддръжка и е неинвазивен за периодонталната структура.
 • PERIOFLOW® помага да се отстрани биофилма от кореновите фуркации.
 • PERIOFLOW® може да достигне лесно протезни коронки и трудни области благодарение на гъвкавостта си, затова е предвидим в контрола на биофилма.

PIEZON®

 • PIEZON® с върха на инструмента PS е най-актуалната технология за отстраняване на твърд зъбен камък от суб- и супрагингивалните области по минимално инвазивен начин.
 • Той допринася за намаляване на кървенето при сондиране, дълбочината на периодонтално сондиране и за затварянето на джобовете.
 • Върхът на инструмента PIEZON® PS се използва за нехирургично лечение на гингивит и периодонтит.
 • Той е ефективен при отстраняване на субгингивалния зъбен камък от дълбоки остатъчни джобове и сулкуси.
 • Върхът на инструмента PIEZON® PS и NO PAIN ги правят идеални за поддържаща периодонтална терапия (SPT).