ОБЩА СТОМАТОЛОГИЯ

 

 

no

AIRFLOW®

 • AIRFLOW® е предвидима процедура за отстраняване на биофилма, оцветяванията и младия зъбен камък от зъби, импланти, възстановявания, ортодонтски приспособления и от супра- и субгингивалните области.
 • AIRFLOW® с прах PLUS може да се използва безопасно и удобно върху всички меки тъкани, включително венците, лигавицата, езика и небцето.
 • AIRFLOW® е единствената технология, която отстранява биофилма от недостъпни области, като например дълбоки кухини и фисури, междузъбни пространства, области с неправилна оклузия, под краищата на коронки, около периимплантни сулкуси, рецесии и ортодонтски приспособления ефективно и по минимално инвазивен начин.
 • AIRFLOW® помага за ранно откриване на бели оцветявания и кариес, избягвайки ненужни агресивни дентални лечения.
 • AIRFLOW® запазва целостта на естествените зъби, имплантите, възстановяванията и меките тъкани.

PERIOFLOW®

 • PERIOFLOW® е препоръчителен по време на профилактични лечения и при нехирургична периодонтална терапия за ефективно отстраняване на биофилма в джобове с размер >4 до 9 мм около естествените зъби и импланти.
 • PERIOFLOW® осигурява подобрен достъп благодарение на гъвкавостта на дюзата му.
 • PERIOFLOW® може да се използва удобно и безопасно за отстраняване на биофилма от дълбоките субгингивални области, фуркации, периимплантни области и между зъбите.

PIEZON®

 • PIEZON® с технология NO PAIN и функцията й за динамичен отговор при линейни движения осигурява бързо лечение с гарантирана прецизност, безопасност и несравним комфорт.
 • PIEZON® с PS Instrument може да се използва за отстраняване на зъбния камък в 95 % от всички случаи от супра- и субгингивалните области до 10 мм.
 • PIEZON® с правилната адаптация, ангулация и движение на инструмента PS Instrument, в комбинация с препоръчителната мощност и вода, води до най-ефективното и безболезнено лечение, с избягване на използването на прекалено много инструменти и чувствителност на корените по минимално инвазивен начин.
 • PIEZON® с инструмента PI Instrument е ефективен за отстраняване на зъбния камък около импланти, естетични и протезни възстановявания, без да причинява каквато и да било промяна по повърхността на зъба/импланта.