ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

AIRFLOW®

  • Το AIRFLOW με τη σκόνη PLUS αφαιρεί όλο το βιοϋμένιο γύρω από στεφάνες και γέφυρες.
  • Το AIRFLOW με τη σκόνη PLUS είναι ασφαλές σε όλες τις αποκαταστάσεις, καθώς δεν προκαλεί αμυχές ή κάποια αλλαγή στην επιφάνεια.