motivate

ПОКАЖЕТЕ ИЗЛОЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА БИОФИЛМ

За лекарите е постоянно предизвикателство да поддържат мотивацията на пациентите. Въпреки това дългосрочната успешна професионална профилактика е възможна само ако пациентите сътрудничат. Покажете на пациента оголен биофилм за мотивация на пациента и за инструктаж по орална хигиена (ОHI).

 

 

КЛЮЧОВ ФАКТ

Според Европейската федерация по периодонтология, ключът за запазване на естествените зъби и имплантите за по-дълго е чрез комбинация от професионална грижа и добри практики за грижа за устната кухина у дома за контрол на биофилма

GBT скъсява общото време за лечение, давайки ми повече време за мотивиране, инструктиране и обсъждане на здравето и профилактиката с пациента.