07 ПРОВЕРКА

НАКАРАЙ ПАЦИЕНТА ДА СЕ УСМИХНЕ.

  • Направи финален оглед за останал биофилм.
  • Подсигури се, че зъбният камък е напълно премахнат.
  • Можеш да диагностицираш кариесни лезии много по-точно.
  • Направи флуорна профилактика.

Caries before GBT treatment

ПРЕДИ ЛЕЧЕНИЕ С GBT

Кариозни лезии могат да бъдат скрити преди професионално почистване на зъба от петна, отлагания и други минерални остатъци.

 

Caries after GBT treatment

СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ С GBT

Лезиите стават напълно видими и междузъбният кариес може да се открие лесно по време на стъпката за контрол на качеството. Тази проста стъпка осигурява висококачествена профилактика и гарантира, че не остават неглижирани или нелекувани усложнения в устната кухина.

 

Клинични проучвания

Клинични проучвания са демонстрирали изключителното действие на AIRFLOW®, PERIOFLOW® и PIEZON® за отстраняване на биофилма и зъбния камък. В края на всяко посещение на пациента е важно да се провери дали биофилмът и зъбният камък са напълно отстранени успешно.

Направи флуорна профилактика

Fluoride prepare

Нанасянето на флуорид за защита на зъба е от съществено значение пълният процес на защита с флуорид.

Fluoride apply

Аз вярвам в ефективността, ефикасността и уникалността на протокола на GBT.