Umweltbeitrag

Ochrana životního prostředí

CHCETE SE ZBAVIT STARÝCH ELEKTRICKÝCH NEBO ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ EMS?

Zařízení nesmí být likvidováno vyhozením do domácího nebo komunálního odpadu. Místo toho vezmeme zařízení zpět. EMS pokryje veškeré náklady na likvidaci. Stačí se postarat o demontáž, přepravu a balení.

Chcete-li zařízení definitivně zlikvidovat, postupujte dle příslušných ustanovení platných ve vaší zemi.

Napište na info.czsk@ems-ch.com a získejte více podrobností týkající se likvidace starého zařízení.