PERIOFLOW® A PRÁŠEK PLUS JSOU INDIKOVÁNY PRO:

no
 • Subgingivální odstraňování biofilmu v kapsách >4 až 9 mm kolem zubu a implantátu
 • Iniciální a následná (SPT) parodontální terapie
 • Prevence mukositidy a peri-implantitidy
 • Iniciální a následná léčba mukositidy a peri-implantitidy
perioflow pocket biofilm 16 x 9
REZIDUÁLNÍ KAPSY / HLUBOKÉ TRANSMUKÓZNÍ KAPSY

Během léčby zachovává celistvost povrchu cementu, dentinu a implantátu.

GBT APLIKACE s PERIOFLOW®:

general dentistry logo
VŠEOBECNÁ STOMATOLOGIE / PROFYLAXE
 • PERIOFLOW® se doporučuje při profylaxi a při nechirurgické parodontální terapii, aby se biofilm účinně odstranil v kapsách> 4 až 9 mm kolem přirozených zubů a implantátů.
 • PERIOFLOW® poskytuje zvýšenou dostupnost díky ohebnosti trysky.
 • PERIOFLOW® může být použito pohodlně a bezpečně k odstranění biofilmu z hlubokých subgingiválních oblastí, furkací, peri-implantárních oblastí a interdentálně.
IMPLANTOLOGY
IMPLANTOLOGIE
 • PERIOFLOW® jediné řešení, jak odstranit biofilm kolem implantátů.
 • PERIOFLOW® je nedílnou součástí nechirurgické léčby před chirurgickým zákrokem a údržby implantátu.
 • PERIOFLOW® unikátní cesta údržby implantátů, můstků a protetických prací díky jednoduchému přístupu do těchto míst. 
 • ​​​​​​PERIOFLOW® s práškem PLUS je bezpečné a komfortní pro každý typ povrchu implantátu, měkké tkáně a na všechny typy materiálů používaných pro protetické práce.
 • PERIOFLOW® s práškem PLUS odstraňuje biofilm efektivně ze závitů implantátu, mukózy a dekontaminuje dané povrchy.  
 • Bez rizika poškrábání abutmentu a korunek díky kombinaci plastové trysky a PLUS prášku. 
 • PERIOFLOW® trysky umožňují nechirurgickou a minimálně invazivní léčbu mukositidy a peri-implantitidy.  
 • Trysky jsou flexibilní a přizpůsobí se anatomii implantátu.
PERIODONTOLOGY
PARODONTOLOGIE
 • PERIOFLOW® je klíčovým faktorem pro údržbu zbytkových kapes po parodontální léčbě.
 • PERIOFLOW® přispívá k redukci krvácení při sondáži (BOP), hloubky parodontální sondáže (PPD) a bolesti při podpůrné parodontální terapii (SPT).
 • Zachovává cement a dentin při údržbě a je neinvazivní ke struktuře parodontu.
 • PERIOFLOW® pomáhá odstraňovat biofilm z kořenových furkací.
 • PERIOFLOW® umožňuje přístup ke korunkám a obtížně přístupným místům díky flexibilitě a jde tedy o ošetření s předvídatelnými výsledky v rámci managementu biofilmu.

PERIOFLOW® NÁSADEC

Perioflow nozzle

PERIO-FLOW® TRYSKA