01 OCENA I KONTROLA INFEKCJI

SONDUJ I KONTROLUJ KAŻDY PRZYPADEK KLINICZNY

  • Zdrowe zęby, próchnica, zapalenie dziąseł, zapalenie przyzębia
  • Zdrowe implanty, mucositis, peri-implantitis
  • Zacznij od przepłukania jamy ustnej płynem Bacterx (roztwór chlorheksydyny)

Wywiad

Zgodnie z zaleceniami Białej Księgi Światowej Federacji Dentystycznej (FDI) w sprawie profilaktyki i leczenia próchnicy, EMS oddaje w Państwa ręce arkusz oceny ryzyka próchnicy.


Sondowanie i kontrola

W poniższej tabeli wyszczególniono wskazania do bezpiecznego stosowania urządzeń AIRFLOW® i PERIOFLOW®. Poddziąsłowe zastosowanie AIRFLOW® i PERIOFLOW® jest możliwe pod warunkiem dobrego stanu tkanek miękkich oraz braku nacieku ropnego.

banter x

BACTER X PRO

Lekarze powinni dokonać zindywidualizowanej oceny ryzyka, a następnie przeprowadzić płukanie jamy ustnej pacjenta płynem BacterX. Płukanie ogranicza liczebność bakterii, co chroni w równym stopniu lekarza jak i pacjenta. Alberto EV et al, potwierdza, że wstępne przepłukanie chlorheksydyną przed zabiegiem stomatologicznym ogranicza kontaminację aerozolu i zabezpiecza zarówno lekarza/higienistkę jak i pacjenta.

optragate

OPTRAGATE

Użyj OptraGate dla optymalnej widoczności, dostępu i ochrony warg. OptraGate cechuje się wysoką elastycznością i możliwością dostosowania do każdej jamy ustnej, co zapewnia maksymalny komfort pacjenta.

stephanie sdfi

“Dokładna diagnoza tkanek miękkich, jaka ma miejsce w przypadku GBT, zwiększa ogólną jakość leczenia”