01 DEĞERLENDİRME VE ENFEKSİYON KONTROLÜ

HER KLİNİK VAKAYI ARAŞTIRIN VE TARAYIN

  • Sağlıklı dişler, çürükler, diş eti iltihabı, periodontitis
  • Sağlıklı implantlar, mukozitis, peri-implantitis
  • Bakterx gargara (kloreksidin solüsyonu) ile çalkalayarak başlayın

ANAMNEZ

Diş çürüklerinin önlenmesi ve yönetimi ile ilgili Dünya Diş hekimleri Birliği (FDI) White Paper'ın tavsiyelerini takiben, EMS size bir çürük risk değerlendirmesi kontrol listesi koyar.


SONDLAMA VE TARAMA

Aşağıdaki tablolar AIRFLOW® ve PERIOFLOW®'un güvenli kullanım endikasyonlarını vermektedir. AIRFLOW® ve PERIOFLOW® 'un subgingival kullanımı yumuşak dokunun iyi durumda olmasını ve pü olmamasını gerektirir.

banter x

BACTER X PRO

Klinisyenlerin bireyselleştirilmiş bir risk değerlendirmesi yapmaları ve ardından sondlamadan önce hastaların ağızlarını BacterX gargara ile çalkalamaları gerekir. Çalkalama, bakteri yükünü azaltarak hem klinisyenleri hem de hastaları korur. Alberto EV ve arkadaşları, diş tedavisinden önce CHX ön çalkalama kullanımının aerosol kontaminasyonunu azalttığını ve klinisyen ile hastayı koruduğunu doğrulamıştır.

optragate

OPTRAGATE

Optimum görünürlük, erişim ve dudak koruması için bir OptraGate kullanın. Son derece esnektir, tüm ağızlar için uyarlanabilir, bu da hastalarınız için maksimum konfor sağlar.

stephanie sdfi

"GBT'de olduğu gibi iyi bir yumuşak doku teşhisi tedavinin genel kalitesini artırır"